SZKOLENIA OBEJMUJĄ:

Zakres podstawowy:
- zapoznawanie z przepisami ochrony pożarowej,
- instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu,
- metody i techniki gaszenia pożarów,
- sposoby bezpiecznej ewakuacji,
- pokaz gaszenia ognia przy pomocy gaśnicy.
Kurs jest skierowany do każdego pracownika Państwa firmy.
Realizowany jest w oparciu o art. 4 Ustawy o Ochronie Przeciwpożarowej.


Zakres rozszerzony:
- "Zwalczanie pożarów i ewakuacja pracowników".

Realizowany jest w oparciu o art. 207 § 1 pkt. 3b Kodeksu Pracy.
Szkolenie przeciwpożarowe ppoż. Katowice, ochrona przeciwpożarowa, Zwalczanie pożarów i ewakuacja, ppoz.,Śląsk, Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, Mirosław Wiktor, Szkolenie przeciwpożarowe ppoż. Katowice, ochrona przeciwpożarowa, Zwalczanie pożarów i ewakuacja, ppoz.,Śląsk, Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, Mirosław Wiktor