Ustawa o ochronie przeciwpożarowej
(Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380)
Plany ewakuacyjne obiektu, Katowice, Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, Przeciwpożarowa, p.poż.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)
Plany ewakuacyjne obiektu, Katowice, Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, Przeciwpożarowa, p.poż.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 25 października 2005r.
w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony
przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej

(Dz.U. 2005 nr 215 poz. 1823)
Plany ewakuacyjne obiektu, Katowice, Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, Przeciwpożarowa, p.poż.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)
Plany ewakuacyjne obiektu, Katowice, Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, Przeciwpożarowa, p.poż.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 16 lipca 2009r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod względem ochrony przeciwpożarowej
(Dz.U.2009 nr 119 poz.998)
Moderowany Katalog Stron